Календар

Квітень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лис    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Архіви


Опитування

Чи сприяє реалізація постанови КМУ №996 покращенню рівня і якості суспільного діалогу в Україні?

Подивитись результати

Loading ... Loading ...

Ставайте громадськими експертами!


Партнери


Створено за підтримки

Статистика відвідувань

Відвідувачів сьогодні: 18
 • 11Лип2012

  Текст повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996” на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції та урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”

  З метою дотримання вимог абзаців першого-четвертого пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, та пунктів 1 і 2 § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, Міністерство юстиції виносить на громадське обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996” для забезпечення вивчення та врахування думки громадськості щодо зазначеного проекту постанови.

  Просимо надсилати зауваження та пропозиції до цього проекту постанови на електронну адресу kmd@minjust.gov.ua до 25 серпня 2012 року.


  Проект


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 2012 р. №
  Київ

  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
  від 3 листопада 2010 р. № 996

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945) зміни, що додаються.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, що утворені відповідно до указів Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, від 6 квітня 2011 р. № 370 “Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”, від 12 травня 2011 р. № 580 “Про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України”, від 30 червня 2011 р. № 717 “Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України” та від 18 липня 2011 р. № 769 “Питання управління державною службою в Україні”, вжити заходів для формування громадських рад на установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою.

  Прем’єр-міністр УкраїниМ. АЗАРОВ


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2012 р. №

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
  від 3 листопада 2010 р. № 996

  1. Пункт 6 постанови викласти у такій редакції:

  “6. З метою забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України, формування та реалізації державної політики на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

  Керівнику Секретаріату Кабінету Міністрів забезпечити проведення двічі на рік зустрічей голів громадських рад, утворених при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, з Прем’єр-міністром України та іншими членами Кабінету Міністрів України;

  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити проведення двічі на рік зустрічей голів громадських рад, утворених при районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях, з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами відповідних обласних, міських державних адміністрацій.”.

  2. У Типовому положенні про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у пункті 2:

  в абзаці першому слова “указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами” замінити словами “актами Президента України та”;

  абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:

  “Положення про громадську раду розробляється громадською радою спільно з органом виконавчої влади, при якому її утворено. Після схвалення Положення про громадську раду на засіданні громадської ради воно затверджується органом виконавчої влади у місячний строк з моменту надходження.

  Розробка, схвалення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення, схвалення та затвердження Положення про громадську раду.”;

  2) у пункті 4:

  підпункт 5 після слів “та зауважень громадськості,” доповнити словами “забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні”;

  у підпункті 7 слова “громадських організацій” замінити словом “громадськості”;

  підпункт 9 після слів “свою діяльність” доповнити словами “на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.”;

  3) пункт 6 викласти у такій редакції:

  “6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які легалізовані не менше ніж два роки до початку формування громадської ради.

  Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності в ній місцевих осередків (територіальних підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує не більше ніж одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

  До складу громадської ради при органі не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які одночасно є представниками цього органу.”;

  4) у пункті 7:

  в абзаці першому слова “які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та” виключити;

  в абзаці другому слово “визначається” замінити словами “та спосіб проведення рейтингового голосування визначаються”;

  абзац четвертий виключити;

  5) у пункті 8:

  в абзаці другому слово “вона” замінити словом “орган”;

  абзац третій після слів “діючої громадської ради” доповнити словами “і делеговані нею до складу такої ініціативної групи”;

  в абзаці четвертому цифри “30” замінити цифрами “45”, доповнивши абзац після слів “підготовлене ініціативною групою” словами “та погоджене з ним”;

  абзац восьмий після слів “громадянського суспільства” доповнити словами “із зазначенням посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, місця проживання;”;

  в абзаці дев’ятому слова “копії документів” замінити словами “копія документу”;

  абзац одинадцятий замінити чотирма абзацами такого змісту:

  “За 20 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.

  У разі виявлення документів, поданих інститутом громадянського суспільства, які не відповідають встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та електронною поштою інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією про їх усунення протягом 5 календарних днів.

  За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група за 10 календарних днів до проведення установчих зборів складає список кандидатур до нового складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список кандидатур інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено брати участь в установчих зборах із зазначенням підстав відмови.

  Зазначені списки та додаткова інформація щодо дати, часу та місця проведення установчих зборів, погоджені з органом, оприлюднюються не пізніше, ніж за 7 календарних днів до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.”.

  У зв’язку з цим абзаци дванадцятий і тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим”;

  в абзаці п’ятнадцятому слова “з числа їх учасників” замінити словами “, які відкриває представник ініціативної групи, з числа кандидатур до нового складу громадської ради”;

  абзац шістнадцятий виключити;

  6) пункт 9 викласти у такій редакції:

  “9. Орган затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів протягом 5 робочих днів після проведення установчих зборів.

  Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом 7 робочих днів після проведення установчих зборів.”;

  7) у пункті 10:

  після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

  “подання завідомо недостовірної інформації та/або недостовірних документів, вказаних в абзацах шостому-десятому пункту 8 цього Типового положення;”.

  У зв’язку з цим абзаци другий-шостий вважати абзацами третім-сьомим;

  абзац третій після слів “два рази” доповнити словом “поспіль;”;

  після абзацу сьомого доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

  “У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах.

  Якщо не менше ніж за 1 рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, то орган вживає заходи для довиборів складу громадської ради в порядку, встановленому для формування громадської ради.”;

  8) у пункті 11 абзац третій виключити.

  У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

  9) пункт 13 викласти у такій редакції:

  “За заявою громадської ради керівник органу може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника органу.”;

  10) у пункті 14:

  абзац перший після слів “за ініціативою” доповнити словами “органу, при якому громадську раду утворено, голови громадської ради або однієї третини від”;

  абзац п’ятий після слів “інші особи” доповнити словами “з правом дорадчого голосу.”.


  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
  до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996”

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

  Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996” (далі – проект постанови) розроблений Міністерством юстиції на виконання доручення Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова від 21 січня 2011 р. № 3228/1/1-11 та доопрацьований у зв’язку з листом Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України А.П. Клюєва від 18 липня 2011 р. № 3228/16/1-11.

  3 листопада 2010 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (далі – Постанова).

  Абзацами першим і другим пункту 4 постановляючої частини Постанови зобов’язано міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські, районні, районні у мм. Києві та Севастополі державні адміністрації вжити заходів для проведення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади та забезпечити їх функціонування.

  Разом з цим, Президент України своїми указами від 9 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, від 6 квітня 2011 р. № 370 “Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”, від 12 травня 2011 р. № 580 “Про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України”, від 30 червня 2011 р. № 717 “Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України” та від 18 липня 2011 р. № 769 “Питання управління державною службою в Україні” утворив нові міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, внаслідок чого виникла необхідність внесення змін до Постанови з метою надання їм додаткового часу для створення громадських рад після їх державної реєстрації, затвердження положення про ці органи, їх структури, штатного розпису апарату та кошторису.

  Крім того, практика застосування Постанови показала, що окремі її положення, зокрема ті, якими визначено порядок формування громадських рад при органах виконавчої влади, потребують уточнення.

  2. Мета і шляхи її досягнення

  Метою проекту постанови є визначення для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що утворені відповідно до згаданих вище указів Президента України, чітких строків для формування громадських рад на установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства, та внесення окремих змін до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою, необхідність яких виникла з урахуванням досвіду формування громадських рад після набуття ним чинності.

  3. Правові аспекти

  Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають Конституція України, закони України “Про Кабінет Міністрів України”, “Про центральні органи виконавчої влади”, “Про об’єднання громадян”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про місцеві державні адміністрації”, постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та інші нормативно-правові акти.

  4. Фінансово-економічне обґрунтування

  Реалізація положень проекту постанови не потребуватиме видатків з Державного бюджету України.

  5. Позиція заінтересованих органів

  Проект постанови погоджено без зауважень Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

  6. Регіональний аспект

  Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

  7. Запобігання корупції

  Проект постанови не містить корупціогенних чинників. Громадська антикорупційна експертиза проекту постанови не проводилась.

  8. Громадське обговорення

  Розробку проекту постанови Міністерство юстиції здійснювало спільно з представниками громадських організацій “Всеукраїнська екологічна ліга” та “Український незалежний центр політичних досліджень”, благодійного фонду “Творчий центр ТЦК”, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Українського центру політичного менеджменту, Союзу юристів України, Української іноземної юридичної колегії “Укрінюрколегія”, а також з членами Координаційної ради Всеукраїнської громадської організації “Асоціація членів громадських рад України”.

  Крім того, проект постанови було доопрацьовано з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства, висловлених ними під час консультацій, які було проведено Міністерством юстиції спільно із Секретаріатом Кабінету Міністрів України 5 вересня, 5 та 17 (самостійно) жовтня 2011 року.

  9. Позиція соціальних партнерів

  Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

  10. Оцінка регуляторного впливу

  Проект постанови не є регуляторним актом.

  11. Прогноз результатів

  Прийняття проекту постанови дасть можливість міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, що утворені відповідно до указів Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, від 6 квітня 2011 р. № 370 “Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”, від 12 травня 2011 р. № 580 “Про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України”, від 30 червня 2011 р. № 717 “Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України”, від 18 липня 2011 р. № 769 “Питання управління державною службою в Україні”, забезпечити у визначені строки якісне формування громадських рад на установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства.

  Міністр юстиції Олександр Лавринович

  “ ­04 ” липня 2012 року

  Додано Віктор Гарбар @ 20:34

  Переглядів 871
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцінок поки що немає)
  Loading...

Цей матеріал не передбачає коментування.

Theme Tweaker by Unreal