Календар

Квітень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лис    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Архіви


Опитування

Чи сприяє нинішня влада розвитку громадянського суспільства в Україні?

Подивитись результати

Loading ... Loading ...

Ставайте громадськими експертами!


Партнери


Створено за підтримки

Статистика відвідувань

Відвідувачів сьогодні: 7
 • 19Сер2010

  З метою запровадження ефективної та прозорої процедури розподілу коштів, що передбачаються у державному бюджеті для підтримки громадських організацій, за дорученням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова Міністерством економіки розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм і заходів, розроблених громадськими організаціями, для виконання яких надаватиметься державна фінансова підтримка”.

  Враховуючи суспільну важливість зазначеного проекту нормативно-правового акта, центральні і місцеві органи виконавчої влади протягом           серпня – вересня цього року проведуть його громадське обговорення із залученням представників відповідних громадських рад та інститутів громадянського суспільства. Крім того, представники громадськості можуть безпосередньо надавати свої пропозиції та зауваження до проекту акта Міністерству економіки.

  Додаткову інформацію можна отримати в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України за телефоном      044-256-60-67 (Кагляк Ярослава Олексіївна) і в Департаменті розвитку соціальної та гуманітарної сфери Мінекономіки за телефоном 044-596-67-75 (Стельмах Олексій Олексійович).

  Проект

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від                           №

  Київ

  Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм і заходів, розроблених громадськими організаціями, для виконання яких надаватиметься державна фінансова підтримка

  З метою ефективного розподілу коштів, які передбачаються у державному бюджеті для державної фінансової підтримки громадських організацій Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення програм і заходів, розроблених громадськими організаціями, для виконання яких надаватиметься державна фінансова підтримка, що додається.

  2. Центральним органам виконавчої влади подати у двомісячний строк пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

  3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування застосовувати затверджений цією постановою Порядок під час визначення програм і заходів, розроблених громадськими організаціями, для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів.

  4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                          М. АЗАРОВ

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від                           №

  ПОРЯДОК

  проведення конкурсу з визначення програм і заходів, розроблених громадськими організаціями, для виконання яких надаватиметься державна фінансова підтримка

  1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення конкурсу програм і заходів, розроблених громадськими організаціями (далі – програма (захід), виконання яких передбачається за рахунок коштів державного бюджету (далі – бюджетні кошти).

  2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

  конкурсна документація – комплект документів, який готується організатором конкурсу та надається учасникам конкурсу для підготовки конкурсних пропозицій;

  конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими цим Порядком вимогами та подаються організаторові конкурсу;

  організатор конкурсу – центральний орган виконавчої влади – головний розпорядник бюджетних коштів;

  учасник конкурсу – громадська організація.

  3. Конкурсна пропозиція, що подається для участі у конкурсі, повинна:

  відповідати умовам конкурсу та завданням державних програм і спрямовуватися на розв’язання найважливіших проблем у сфері їх реалізації;

  визначати ефективні методи реалізації відповідної програми (заходу).

  4. Оголошення про проведення конкурсу та конкурсна документація публікуються організатором конкурсу за місяць до закінчення прийому документів у друкованих засобах масової інформації та розміщуються на його офіційному веб-сайті після затвердження державного бюджету на відповідний рік.

  5. У конкурсній документації зазначаються:

  перелік пріоритетних завдань з виконання програми (заходу) на поточний рік;

  обсяг бюджетного фінансування програми (заходу);

  вимоги до конкурсної пропозиції, адреса, умови та строки проведення конкурсу.

  6. Організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менше ніж 15 осіб, яку очолює голова комісії, а також затверджує її персональний склад та регламент роботи.

  7. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу, центральних органів виконавчої влади, а також представники громадських організацій та народні депутати України (за згодою).

  У разі необхідності на засідання комісії запрошуються представники наукових установ, експертних організацій, фахівці відповідно до тематики конкурсу.

  Не може бути членом конкурсної комісії особа, що є засновником, керівником, членом керівних чи дорадчих органів або працівником громадської організації, яка подала конкурсну пропозицію для участі у конкурсі.

  8. Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

  9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.

  Засідання конкурсної комісії проводяться у разі потреби з повідомленням про це учасників засідання не пізніше ніж за три дні до його початку.

  10. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.

  За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

  Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються головою конкурсної комісії та відповідальним секретарем, який обирається з числа членів комісії.

  11. Усі рішення конкурсної комісії доводяться до учасників конкурсу та розміщуються на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

  12. Конкурсну пропозицію для участі у конкурсі може подати громадська організація, яка є юридичною особою та зареєстрована в установленому порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення строку подання конкурсної пропозиції за умови, що така організація робить внесок для реалізації проекту програми у розмірі, визначеному організатором конкурсу (але не менш як 10 відсотків необхідного обсягу фінансування), крім громадських організацій інвалідів та ветеранів.

  13. Конкурсна документація не допускається до участі у конкурсі у разі:

  подання недостовірної інформації про громадську організацію;

  недотримання вимог пункту 12 цього Порядку;

  відмови громадської організації від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

  перебування громадської організації у стадії ліквідації;

  подання конкурсної пропозиції після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з недотриманням вимог пункту 14 цього Порядку;

  коли конкурсна пропозиція не передбачає загальнодержавного рівня її реалізації та не містить конкретних результативних показників виконання програми (заходу);

  порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства за попередній рік.

  14. Конкурсна пропозиція містить:

  1) заяву на участь у конкурсі, складену за формою, затвердженою організатором конкурсу;

  2) копію свідоцтва про реєстрацію, статуту (положення) громадської організації, засвідчених нотаріально;

  3) копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

  4) копію фінансового звіту про використання коштів за попередній рік;

  5) опис програми (заходу) та кошторис витрат для її (його) реалізації за формами, затвердженими організатором конкурсу;

  6) рішення керівного органу громадської організації про затвердження програми (заходу), скріплене печаткою організації;

  7) листи-підтвердження інших громадських організацій, які беруть участь у конкурсі як співвиконавці.

  Конкурсна пропозиція готується українською мовою.

  15. Конкурсна пропозиція подається організатору конкурсу у друкованому та електронному вигляді за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

  Для підтвердження надходження конкурсної пропозиції видається довідка, в якій зазначаються дата і перелік поданих документів.

  16. Якщо конкурсна пропозиція визнається переможцем конкурсу, подані документи не повертаються.

  17. Конкурс проводиться двома етапами.

  18. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції у строки, зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, і встановлює технічну та організаційну спроможність громадських організацій, програми (заходи) яких допущені до участі у конкурсі.

  19. У разі потреби на підставі рішення конкурсної комісії може бути проведено перевірку достовірності інформації, поданої в конкурсній пропозиції. Здійснення такої перевірки відбувається у порядку, визначеному організатором конкурсу.

  21. За результатами аналізу та перевірки достовірності інформації конкурсної пропозиції конкурсна комісія визначає програми (заходи), які братимуть участь у другому етапі конкурсу.

  22. У разі коли до участі у конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти рішення  про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Цей строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

  23. На другому етапі конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошують громадські організації, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі конкурсу.

  Конкурсну пропозицію захищає керівник громадської організації або за його письмовим дорученням уповноважений представник громадської організації (учасник конкурсу).

  У разі якщо учасник конкурсу письмово відмовляється від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення щодо припинення його подальшої участі в конкурсі, про що письмово повідомляє учасника конкурсу.

  Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями, як економічність, актуальність, відповідність запланованих програм (заходів) поставленій меті, відповідність обсягів фінансування програм (заходів) їх змісту та очікуваним результатам від впровадження.

  За результатами відкритого захисту конкурсних пропозицій, допущених до участі у другому етапі конкурсу, конкурсна комісія шляхом відкритого голосування приймає рішення про визнання переможців конкурсу з пропозицією щодо обсягів виділення бюджетних коштів для виконання програм (заходів) з урахуванням матеріально-технічної бази громадської організації.

  24. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців оформляється протоколом, в якому зазначаються найменування громадських організацій, назви програм (заходів) та обсяг бюджетних коштів, необхідних для їх реалізації.

  Протокол подається у триденний строк на затвердження організатору конкурсу.

  25. Затверджене організатором конкурсу рішення конкурсної комісії про визнання переможців конкурсу письмово доводиться громадським організаціям, які брали участь у конкурсі, у двотижневий строк з дати його прийняття.

  Рішення конкурсної комісії підлягає оприлюдненню шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

  26. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу може бути оскарженим у встановленому законодавством порядку.

  У разі коли громадська організація, конкурсна пропозиція якої визнана переможцем, письмово відмовляється від виконання програми або неспроможна її виконати, конкурсна комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу серед учасників, конкурсні пропозиції яких допущених до другого етапу конкурсу, відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 23 цього Порядку.

  27. Після реалізації програми (заходу), яку (який) визнано переможцем, громадська організація – виконавець подає організатору конкурсу звіт за формою, визначеною організатором конкурсу, який розміщується на його офіційному веб-сайті.

  28. Організатор конкурсу проводить моніторинг та веде реєстр реалізованих програм (заходів).

  Моніторинг здійснюється за такими показниками:

  кількість реалізованих програм (заходів) та їх ефективність;

  обсяг фінансування програм (заходів);

  охоплення цільової аудиторії у рамках реалізованих програм (заходів).

  Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від                           №

  ПЕРЕЛІК

  постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1062 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1468).

  2. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р.          № 1572 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3055).

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 444 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1062” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1158).

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 956 “Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору проектів і програм інформування громадськості з питань європейської інтеграції, розроблених громадськими організаціями” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2826).

  Додано Віктор Гарбар @ 16:35

  Переглядів 1 478
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оцінок поки що немає)
  Loading...

Коментування вимкнено

WP_Orange_Techno
 • Игорь Says:

  Не совсем понятны несколько моментов.
  1. почему только общественные организации? Разве благотворительным нельзя участвовать в этих конкурсах?

  2. Судя по тому, что организатор конкурса – центральный орган исполнительной власти, єто положение не касается уровня областей или органов местного самоуправления.

  3. Судя по двухступенчатой схеме, а также учитывая уровень применения этого документа. это “важный шаг” правительства Януковича в централизации коррупцилонных схем, как это произошло в РФ. Кроме того, очевиден ПР направленность этого документа. Опыт показывает, что открытая защита проектов сугубо ПР-этап, для популяризации близости к народу центральных органов исполнительной власти.

  4. Самое интересное что про деньги здесь упомянуто только в п.23 где комиссия оценивает соответствие объемов финансирования программ их содержанию. Из Положения не вытекает, когда и на каком этапе должны быть профинансированы победители конкурса. То ли они должны за свой счет реализовывать проект, а потом им может быть дадут, то ли сам факт победы это уже достаточно.

 • Віктор Гарбар Says:

  Від УНЦПД ( ucipr.org.ua )

  Чому необхідно врегулювати державну фінансову підтримку для громадських організації?

  Україна вже виділяє значні суми для державної фінансової підтримки громадських організацій. У 2009 році ця сума склала 151 560,1 тис. гривень, у 2010 186 565,0 тис. Проте законодавство не визначає, як має здійснюватися розподіл цих коштів. Органи виконавчої влади мають можливість розподіляти кошти між громадськими організаціями в ручному режимі, без визначення публічних пріоритетів та процедур, часто – в умовах конфлікту інтересів. Тільки незначна кількість ОГС має доступ до державної фінансової підтримки. Оцінити, чого досягають громадські організації за кошти платників податків і як це сприяє задоволенню інтересів громадян, неможливо.

  Що пропонує проекту Постанови „Про затвердження Порядку проведення конкурсу…”?

  1. Порядок проведення конкурсів програм серед громадських організацій стане єдиним для всіх органів виконавчої влади.
  2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюватиметься за місяць до закінчення прийому документів із обов’язковим зазначенням умов конкурсу та вичерпних вимог до конкурсної пропозиції.
  3. Представники громадських організацій обов’язково входитимуть до складу конкурсних комісій. Проте членами комісій не зможуть бути засновники, керівники, члени керівних чи дорадчих органів або працівники громадських організацій, що беруть участь у конкурсі.
  4. Всі рішення конкурсних комісій будуть оприлюднюватися.
  5. Конкурсні комісії проводитимуть відкритий захист конкурсних пропозицій за участю всіх організацій, допущених до участі у конкурсі. Члени конкурсної комісії оцінюватимуть проекти на основі визначених критеріїв.
  6. Організатори конкурсів будуть проводити обов’язків моніторинг реалізованих програм та заходів та оприлюднюватиме його результати на власному веб-сайті.

  Чого не вистачає?

  1. Не встановлено жодних вимог щодо обов’язкового використання конкурсних механізмів. Ніщо не заважатиме органам виконавчої влади і надалі використовувати тіньові схеми при наданні фінансування громадським організаціям.
  2. Не визначено засади планування витрат та визначення пріоритетів державної фінансової підтримки громадських організацій. Формування витрат на підтримку ГО залишиться непрозорим, а пріоритети фінансування – випадковими та далекими від інтересів громадян.
  3. Вимоги щодо запобігання конфлікту інтересів недостатні. Зокрема, буде складно оскаржити результату конкурсу, якщо факт наявності конфлікту інтересів щодо переможця конкурсу з’ясується після ухвалення рішення про визначення переможця.
  4. Не обмежено розмір обов’язкового власного внеску громадської організації в реалізацію проекту. Розмір власного внеску унеможливить участь у конкурсах значної кількості ГО.
  5. Нечіткими залишаються критерії та порядок оцінки конкурсних пропозицій.
  6. Не визначено порядок оскарження рішення щодо визначення переможця конкурсу.
  7. Не визначено порядок проведення моніторингу виконання проектів та оцінки їх результатів.

  Пропозиції УНЦПД

  1. Визначити, що розподіл коштів між громадськими організаціями здійснюється виключно на конкурсних засадах.
  2. Встановити можливість перегляду рішення про визначення результатів конкурсу в разі виявлення, що таке рішення було ухвалено в умовах конфлікту інтересів.
  3. Встановити максимальний обсяг власного внеску громадської організації на рівні не більше ніж 15% необхідного обсягу фінансування. Передбачити, що власний внесок може складатися із надання матеріальних та нематеріальних ресурсів організації.
  4. Передбачити такий механізм оцінки проектів: члени конкурсної комісії оцінюють проекти програм за кожним із визначених цим порядком критеріїв за певною шкалою; рішення про визначення переможців конкурсу приймається на підставі загальних підсумків оцінювання.
  5. Визначити, що рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу може бути оскаржене протягом 3-х днів по закінченню другого етапу конкурсу, а скарга має розглядатися організатором конкурсу.
  6. Уточнити вимоги до моніторингу та оцінки проектів, реалізований за рахунок державного та місцевих бюджетів.

  Ознайомитися із пропозиціями Українського незалежного центру політичних досліджень до проекту Постанови можна у додатку.

  УНЦПД закликає всі зацікавлені громадські організації долучитися до громадського обговорення проекту Постанови КМУ „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм і заходів, розроблених громадськими організаціями, для виконання яких надаватиметься державна фінансова підтримка”.

 • Влада і Суспільство » Blog Archive » Порядок надання державної фінансової підтримки заходів громадських організацій. Погляд УНЦПД. Says:

  […] […]

Theme Tweaker by Unreal